Kontaktujte nás

Kde nás nájdete

Kontakty
Telefón: 0903543994
E-mail: info@vina-sveta.sk

Fakturačná adresa:
ILT s.r.o.
Ambrova 10
83101 Bratislava

IČO: 35855827
DIČ: 2021720470
IČ DPH: SK2021720470

Sme platcom DPH.
Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel: sro, vložka číslo: 56733/B.

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

Pobočky

Adresa:
Škultétyho 1
831 03 Bratislava
fax: +421 2 55 642 121

Kontakt:
Ing. Ivan Lacko CEO
email: ilt@ilt.sk
mobil: 0903 543 994

Albrecht Roland - obchodný zástupca
email: rony@ilt.sk
mobil: 0911 543 994
Adresa:
Sklad Majer
Majerská cesta 81
974 01 Banská Bystrica

Kontakt:
Pavol Babic
email: pavol.babic@pepa.sk
mobil: 0905 221 005
Vzor2

Kontaktný formulár

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.