Blog

Slávne vína zo Chateauneuf du Pape

Slávne vína zo Chateauneuf du Pape

Historia 

Prvé vinice v oblasti Chateauneuf du Pape boli obrábané Rimanmi. Historické pozostatky z Rímskeho obdobia v tjeto oblasti sa tu nachádzajú dodnes, medzi najznámejšie patri Rímsky amfiteáter v meste Orange. Samotný názov Chateauneuf du Pape znamená nový domov pápeža

Kvôli nezhodám s Králom Francúzska sa v roku 1309 pápež presťahoval do Avignonu. 8 pápežov malo nový domov v južnom Francúzsku, táto situácia trvala až do roku 1378. Prvý pápež ktorý sa presťahoval do Avugnou bol pápež Clement V. Clement V bol milovník vína a práve pri jeho pobyte v Bordeaux  vznikol názov pre známe Chateau Pape Clement v Pessac Leognan. Pôvodný  nazov dediny  Chateauneuf Calcernier alebo aj Castronovo Calcernarium (okolo roku 1200), je odvodený od miestnch vápencových lomov. Trvalo viac než šesť storočí kým  sa unákonil dnešný názov Chateauneuf du Pape a tak oficialne až od roku 1893 sa oblasť nazýva Chateauneuf du Pape. V tomto období bolo všetko víno vyrábané cirkvou. Pápež Clement 5. sa zaoberal viac vinohradníctovm ako samotonou výrobou vína, pričom je známe že preferoval viac vína z Burgundska na úkor vín z Rhôny. Až papež Ján XII, presadil nové princípi pri pestovaní vínej revy v oblasti. Pravé tieto zmeny prispely k rozmachu vín ktoré boli známe ako Vin du Pape. Od roku 1344, 45% produkcie hrozna z oblasti Chateauneuf du Pape bolo určených na výrobu vína, pričom väčsina dnešných vinohradníckych oblastí v tomto období bola zameraná na pestovanie obilia. Napriek odchodu Pápeža do Ríma, ostalo vinohradníctvo dôvežitým odvetvím v Chateauneuf du Pape. Dalšia významná zmena prišla až v roku 1866 keď  do regionu prišla Phylloxera, dávno pred Bordeaux alebo Burgundskom. Historický prvý nález Phylloxery bol v obci Sorgues, ktorá spadá do Apelácie Chateauneuf du Pape. Po roku 1880 ostalo v regione iba necelých 220 hektárov viníc. Náklady na vysadenie nových viníc boli extremne vysoké čo sa podpísalo na množstve výrobcov, ktorý neboli schopný ekonomicky udržať produkciu. Okolo roku 1900 bolo v oblasti obrábaných necelých 700 hektárov viníc. Veľké množstvo vína bolo predané do Burgundska kde sa používalo ako  prídavok do vín z odrody Pinot noir na  zlepšenie farby a štruktúry. 

Prvé hranice ktoré určovali oblasť odkial može pochádzať víno Chateauneuf du Pape boli určené až v roku 1919. 5 rokov na to požiadalo o uznanie apelácie Chateauneuf du Pape AOC. Vznik apelácie sa datuje do roku 1936 kedy INAO, Institut National des Appellations d’Origine uznalo niele hranice apelácie ale stanovilo aj presné požiadavky na vinohradníctvo a výrobu vín s názvom Chateauneuf du Pape. 

Bolo určené že najdoležiejší faktor bude Terroir a následne sa k oblasti okolo mestečka Chateauneuf du Pape  pričlenia aj obce Orange, Courthezon, Sorgues a Bedarrides.

Dalšie regulácie boli v podobe  viniča , 15 rôznych dorôd bolo uzákonených pre apeláciu. Hustota výsadby musí byť medzi 2500 a 3000 krov na hektár. Vinič musí mať minimálne 4 roky aby mohla byť zberaná úroda a povolený je iba ručný zber. Zavlažovanie nesmie byť viac ako 2 krát do roka, pri výnimočných rokoch sa udeluje výnimka. Minimálny obsah alkoholu je stanovený na 12,5%, chaptalizácia nie je povolená